אודות

 

תחום החלל מקדם את מדינת ישראל בכל מובן ובפרט מדעי, טכנולוגי, כלכלי ובטחוני. חטיבת מדעי החלל במרכז נוער שוחר מדע רואה את ייעודה בהכנת דור החלל הישראלי של המחר כחלק מחיזוקה המדעי, טכנולוגי, כלכלי ובטחוני של מדינת ישראל. 

 

חטיבת מדעי החלל מונה עד 40 מדריכים ועוזרי מדריך המשמשים במגוון פעילויות אותן מספקת החטיבה. הצוות הבכיר הם לרוב סטודנטים לתארים מתקדמים העוברים הכשרה מתאימה ולאחר מכן השתלמויות אישיות על פי נטייתם. הצוות הצעיר, המשמשים כעוזרי המדריך, מסיימים קורס מתקדם במדעי החלל ולאחר מכן השלמות של הדרכה וידע רלוונטי.

חטיבת מדעי החלל מחזיקה ציוד ועזרי הוראה במדעי החלל בהיקף ייחודי. החל ממגוון טלסקופים, מסוגים שונים, פשוטים וממוחשבים, מצלמות אסטרונומיות, דגמים, ספרים ועוד. הציוד נועד לשימוש התלמידים והדגמת המדריכים.

תמונת צוות חטיבת מדעי החלל

 

 

 

חזון מדעי החלל