תכנית מצויינות

 

התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי הישגים גבוהים ובעלי מוטיבציה גבוהה להעמיק בתחום המדע.

מטרות התכנית

 • חשיפת תלמידים מכיתות ה'-ט' לעולם האקדמיה, לתחומי הלימוד והמחקר השונים באקדמיה.
 • לימוד עקרונות המחקר המדעי.
 • הקניית מיומנויות מעבדה.
 • הרחבת הידע במדעים, בדגש על מדעי הטבע.

מסגרת התכנית

 • שבעה מפגשים.

 • התכנית מיועדת לבני נוער מצטיינים בכיתות ה'-ו'.

 • הפעילות מתקיימת במתחם האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות ברחובות.

מבנה התכנית

 • יחידה עיונית- הרצאות פרונטאליות בנושאים מדעיים שונים החושפות את התלמידים לנושאי המחקר השונים באקדמיה, מעשירות את הידע המדעי ומקרבות בין בני הנוער לאנשי האקדמיה.
 • עבודה מעשית במעבדות הסטודנטים- במהלך הפגישות יערכו התלמידים ניסויים במעבדות המתקדמות של הפקולטה. התלמידים יכירו ויתנסו בכלים, מתקנים, מכשירים וחומרים בשירות המחקר.
 • סיורים אקדמיים במעבדות המחקר.
 • פרוייקט מסכם- עריכת מחקר זוטא.

תכנים

הלימודים יחולקו לתתי יחידות, כשבכל נושא יערכו מספר מפגשים וניסויים, אשר דרכם יועברו ויושמו עקרונות המחקר המדעי.

תחומי הלימוד

 • אימונולוגיה

       מרכיבי מערכת החיסון; מהי התגובה החיסונית? שלב הכרה ושלב תגובה; ההבדלים בין חיסון מולד לחיסון נרכש; מהי סבילות חיסונית ומהי תגובת זיכרון; התגובה האוטואימונית; מה קורה כאשר "המערכת משתוללת"?

       הכרות עם עולם המיקרוביולוגיה- החיידקים, הווירוסים ומחוללי מחלות אחרים. פעילות מעשית של זריעת חיידקים במצע גידול, בחינת השפעת אנטיביוטיקה תעשייתית וטבעית, גידול וספירה של חיידקים.

 • אקולוגיה

       ההיבטים המדעיים והמעשיים של שמירת הטבע; עקרונות מנחים בשמירה על ערכי טבע ובממשק שמורות טבע; השפעת האדם על הסביבה ועיקרון שווי המשקל; דיון בבעיות הסביבתיות הבוערות בארץ ובעולם ופתרונות חדשניים.

       מעבדה בנושא שימוש חיידקים במחזור נייר.

 • מדעי הצמח

        מבנה הצמח; עקרונות הפוטוסינתזה; הנדסה גנטית בצמחים; תפקידם של הצמחים במארג המזון; צמחים וחקלאות; מעבדה בנושא השפעת קרני האור על גדילת הצמח; מעבדה יישומית בהגנת הצומח.

 • רפואה וטרינרית

      וטרינריה- לא רק כמרפאת חיות; מבוא לרפואת חירום; עקרונות הרפואה המונעת בחיות משק; "הפרה המשוגעת" ו"שפעת העופות"; אתיקה ומוסר - המתות חסד, ניסויים בבעלי חיים. מעבדה יישומית ברפואת חירום ועזרה ראשונה לחיות.

 • יסודות המחקר המדעי
  • מה מייחד את המחקר המדעי?
  • עקרונות החשיבה המדעית- תצפית, אפיון תופעה, ניסוח שאלת מחקר, השערת מחקר, תחזית, קבוצות ניסוי, טיפולים תכנון ניסוי, כלים ושיטות ,איסוף נתונים וניתוחם, מסקנות.
  • ביקורת ובקרה.
  • הכרת מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה, כגון: חציון, ממוצע, סטיית תקן.
  • מידות, שיטות מדידה, דיוק במדידה ומכשירי מדידה והערכה.
  • בטיחות- כללי בטיחות במעבדה ובשדה.
  • עריכת מחקר זוטא.           
  • רכישת מיומנויות והכרת שיטות מחקר מתקדמות בשטח.