חזון

 

תחום החלל מקדם את מדינת ישראל בכל מובן ובפרט מדעי, טכנולוגי, כלכלי ובטחוני. חטיבת מדעי החלל במרכז נוער שוחר מדע רואה את ייעודה בהכנת דור החלל הישראלי של המחר כחלק מחיזוקה המדעי, טכנולוגי, כלכלי ובטחוני של מדינת ישראל. 

 

 

חזון מדעי החלל