קורסים ותכניות לתלמידי תיכון

  • קורס ביזמות
  • קורס בתורת המשחקים
  • 5 יחידות בסינית
  • חקר החלל