קורסים ותכניות לתלמידי תיכון

  • 5 יחידות בסינית
  • חקר החלל
  • בגרות במנהל עסקים וכלכלה
  • קורס אקדמי במודיעין וריגול
  • תרבות ביפן
  • הומור ברשתות
  • משפט בינלאומי
  • לימודי איראן, מודיעין וביטחון