מחנה פסח 2019

 מחנה פסח תשע"ט 2019

 

פסח 12

המרכז דוגל בחשיפה של תלמידים למדע כפי שנלמד ונחקר באוניברסיטה, בדגש על עידוד הסקרנות של הילדים והנוער, הקישור של המדע לחיינו, והחוויה המדעית בכללותה. אשר על כן, המחנות במרכז נוער שוחר מדע, הם מחנות מדעיים בדגש חוויתי – החוויה של שאילת שאלות מדעיות, חווית המחקר, חווית התגלית וההמצאה, והחוויה של רכישת ידע בצורה פעילה.

הפעילויות במחנה יועברו בצורת הרצאות אינטראקטיביות, סדנאות ופעילויות במעבדה.

מחנה נעים,

צוות נוער שוחר מדע.