מדעניות העתיד

משרד המדע והטכנולוגיה החל לפעיל בשנת 2012 את תכנית מדעניות העתיד.

מטרת התוכנית היא הגדלת מספר הנשים העוסקות במדע וטכנולוגיה, במדעים מדויקים ובהנדסה, תחומים אשר ייצוג הנשים בהם נמוך. 

משרד המדע שם דגש על ההשפעה בבחירת  העיסוק במקצועות המדעים עוד בשלב מוקדם בהשכלת הנשים, על כן התוכנית מתמקדת בתלמידות בכיתה ט' (טרם הבחירה במגמות לימוד מורחבות לבגרות). על מנת להשיג מטרה זו, פועלת התוכנית לסייע לתלמידותיה להשיג תוצאות גבוהות הן בנתוניה האישיים והן בהישגיה הלימודיים.

המשרד מפעיל את התוכנית באמצעות חברת אקסיומה הפועלות בפריסה ארצית ומנח"י הפועל במחוז ירושלים.

בשנה"ל תשע"ה, מרכז נוער שוחר מדע העצים את התלמידות המשתתפות בפרויקט בחלק המדעי של התוכנית. כ-20 קבוצות של 15 תלמידות כל אחת הגיעו מכל חלקי הארץ ליום חשיפה לאקדמיה. תלמידות מחוז ירושלים למדו בנוער שוחר מדע על בסיס שבועי במהלך כל השנה.

בשנה"ל תשע"ו, הפרויקט הורחב ע"י קיום תכנית חודשית במסגרתה בכל פעם תיחשף פקולטה אחרת באוניברסיטה העברית.