שמואל אבובר

שמואל
לבורנט
02-6585033

שמואל הוא בעל תואר שני בכימיה מאוניברסיטת מוסקבה. החל לעבוד בנוער שוחר מדע ב- 2014 כלבורנט. בנוסף, שמואל עוסק בפיתוח תוכן בכימיה והינו אחראי הבטיחות היחידתי. שמואל החל לימודי דוקטורט בכימיה יישומית בשנת הלימודים 2016-2017.

שמואל עולה חדש מבריה"מ, מתגורר בירושלים, נשוי ואב לילד.