מיטב מור חיים

מיטב
לבורנטית
02-6585033

 

מיטב היא בעלת תואר ראשון בכימיה ובתולדות האמנות מהאוניברסיטה העברית. הצטרפה לצוות נוער שוחר מדע בשנת 2017.