צוות

שירלי

שירלי דוד

רכזת פרויקטים שלוחת רחובות
08-9489064

שירלי בעלת תואר ראשון ביחסים בינלאומיים ולימודי מזרח אסיה. לומדת לתואר שני בתוכנית שוורץ- ניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים באוניברסיטה העברית.