מחנה קיץ 2017

אפריל 19, 2017
summer

מחנה קיץ במרכז נוער שוחר מדע - רישום ופרטים על המחנות השונים, החל מ-4.5.

המחנה יתקיים בשני מחזורים:

 

מחזור א': 2/7-20/7 שלושה שבועות, חמישה ימים בשבוע, בין השעות 8:15- 12:45.

מחזור ב': 23/7-10/8 שלושה שבועות, חמישה ימים בשבוע, בין השעות 8:15- 12:45.