תכניות ואירועים מיוחדים

 

מרכז נוער שוחר מדע ע"ש יוסף מאירהוף בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה  ברחובות השייך לרשות לקהילה ולנוער באוניברסיטה העברית ומציע פעילות אקדמית מדעית לילדים ונוער במסגרת תכניות שונות כגון ימי עיון לבתי ספר, חוגים במדעים בשעות אחה"צ, מחנות מדע בקיץ ובחגים ותכניות ייחודיות פרי שיתופי פעולה עם עמותות, ארגונים חברתיים וקרנות.

מדריכי נוער שוחר מדע - חוקרים צעירים, סטודנטים לתארים מתקדמים בתחומי המדע ובעלי ניסיון הדרכתי עם ילדים ונוער - חושפים את התלמידים לאקדמיה ולשלל תחומי המדע באופן בלתי פורמאלי ויצירתי.

המרכז דוגל בחשיפה של תלמידים למדע כפי שנלמד ונחקר באוניברסיטה, בדגש על עידוד הסקרנות של הילדים והנוער, קישור המדע לחיינו והחוויה המדעית בכללותה.  אשר על כן, החוגים במרכז נוער שוחר מדע הם חוגים מדעיים בדגש חוויתי – החוויה של שאילת שאלות מדעיות, חווית המחקר, חווית התגלית וההמצאה והחוויה של רכישת ידע בצורה פעילה.

 

במסגרת הפעילויות הרבות שאנו מקיימים, מרכז נוער שוחר מדע מתאפיין בעבודה עם ילדים ונוער בעלי צרכים מגוונים, ביניהם גם תלמידים ראויים לקידום מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל, ובכלל זה גם רמלה.